Мета діяльності

Наша мета – це:

- сприяння вирішенню національних завдань щодо створення законодавчої бази для розширення виробництва та забезпечення горіховою продукцією установ, підприємств, організацій та населення України;

- залучення розробок вчених, селекціонерів, виробників, та випробування  сортів і гібридів горіхової продукції в Україні;

- розробка  заходів по створенню, удосконаленню, перспективному розвитку інфраструктури ринку горіхової продукції і продукції її переробки;

- участь у проведенні аналізу економічних, соціальних, технологічних, правових та інших практичних проблем в області розвитку горіхівництва;

- внесення пропозицій щодо їх вирішення до законодавчої і виконавчої влади;

- здійснення заходів щодо розвитку міжнародного співробітництва в галузі горіхівництва;

- участь у міжнародному інформаційному обміні.


Для здійснення мети технологічний центр горіхових культур «Лінард» ставить такі завдання:

- одержувати від органів державної влади на всіх рівнях  інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

- вносити  пропозиції до органів влади і управління;

- пропагувати  горіх,  як культуру майбутнього, через засоби масової інформації;

- вивчати, засвоювати та впроваджувати передові технології;

- використовувати  наукові досягнення в галузі горіхівництва;

- здійснювати науковий і практичний підхід  до справи.