Виробництво горіхів в світі

В зв'язку з тим, що в більшості країн на планеті волоський горіх обробляється на екстенсивній основі (виключення складає тільки США і Франція), немає точних даних про площі цієї горіхоплідної культури; кількість дерев і валові збори в більшості випадків визначаються розрахунковим методом. В порівнянні з іншими плодовими культурами площі зайняті промисловими садами волоського горіха набагато менше, а в окремих країнах системних садів практично немає.

Світове виробництво волоських горіхів останніми роками досягло 1,5 мільйона тонн. Відомо, що в порівнянні з середніми показниками виробництва горіхів за 1950-1960 рр. валові збори цієї продукції в даний час зросли більш ніж в два з половиною рази. Тільки за останніх 10 років виробництво горіхів збільшилося від 1060 тис. тонн в 1990 до 1527 тис. тонн в 2005г. 

Таблиця 1. Валові збори волоських горіхів по континентах (тис.тон)

 Континент

 1999г.

 2000г. 

 2001г.

 2002г.

 2003г.

 2004г.

 2005г.

 Aзія

 630,57

 653,88

 626,79

 727,00

 762,00

 765,95

 787,91

 Пн. Америка

 256,73

 216,82

 276,69

 255,83

 295,74

 294,84

 322,05

 Пд. Америка

 22,52

 23,19

 23,99

 25,17

 24,40

 25,88

 26,45

 Європа

 272,73

 300,94

 273,96

 289,07

 343,36

 337,37

 342,82

 Африка

 8,00

 26,94

 44,48

 35,50

 28,50

 28,50

 28,50

Серед країн світу найбільш крупними виробниками волоських горіхів є Китай і США (Каліфорнія), щорічні валові збори яких разом досягають 46% від світового рівня. Порівняно великі валові збори горіхів отримують Іран і Туреччина, помірні збори мають Україна, Індія, Франція, Румунія і ін.

Таблиця 2 Основні країни з розвиненою культурою волоського горіха і рівень виробництва горіхів (тис. тон)

 Країна

 1999г.

 2000г.

 2001г.

 2002г.

 2003г.

 2004г.

 2005г. 

 Китай

 274,25

 309,88

 252,35

 343,31

 393,53

 415,00

 420,00

 США

 256,73

 216,82

 276,69

 255,83

 295,74

 294,84

 322,05

 Іран

 142,91

 130,61

 168,03

 178,00

 150,00

 150,00

 150,00

 Турція

 120,00

 116,00

 116.00

 120,00

 130.00

 126,00

 133,00

 Україна

 28,42

 50,00

 55,13

 57,05

 79,95

 90,70

 93,00

 Індія

 28,00

 31,00

 29,00

 30,00

 31,00

 34,00

 31,50

 Франція

 29,05

 28,62

 27,82

 33,21

 23,35

 26,42

 33,24

 Сербія

 21,49

 23,78

 15,66

 10,72

 25,59

 22,68

 24,00

 Іспанія

 9,96

 11,42

 11,90

 13,66

 9,42

 25,70

 22,00

 Греція

 24,20

 23,52

 22,34

 19.69

 20,12

 20,18

 21,64

 Румунія 15,50

 33,10

 31,50

 33,94

 37.52

 50,82

 15,61

 15,50